Hypophysitis

Sabrina Chiloiros förläsning kommer att sändas förinspelad då Sabrina pga av Covid 19 och restriktioner från sitt hemland Italien ej kommer till konferensen.

Här kan du se hennes presentation: Sabrina-Chiloiro

GLP-1 receptor antagonism och/eller SGLT-2 inhibition vid behandling av patienter med typ 2 diabetes – reflektioner från en kardiolog

Lars Rydén