Kortisonskola

Anna Karin Åkerman

WHO klassifikation 2017 av neuroendokrina hypofystumörer från en patologs perspektiv: vad har vi lärt oss?

Olivera Casar Borota

Charcot-fot Fall

Katarina Fagher och Johan Schoug

Falldiskussion

Jarl Hellman och David Nathanson