MeaConsulting är kongressbyrå för Endodiabetes 2020

Vid frågor, kontakta
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
endodiabetes2020@meaconsulting.se

Fråga oss om mötet!