Varmt välkomna till tre mycket spännande dagar fyllda med intressanta föreläsningar av framstående kliniker och forskare från USA, Europa och Sverige. Vi bjuder på föreläsningar, symposier, interaktiva falldiskussioner, postrar, samt högtidsföreläsning.

Mötet vänder sig till endokrinologer, diabetologer, allmänläkare, barnläkare, diabetessjuksköterskor inom såväl sjukhusvård som primärvård, endokrinsjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster och alla som är intresserade av och behandlar personer med diabetes och andra endokrina sjukdomar. Mötet hålls i Uppsala Universitetshus som ligger mitt i Uppsala precis bredvid Domkyrkan, Carolina Rediviva, och Gustavianum.

Utöver det vetenskapliga programmet ger mötet möjlighet för er att på plats träffa kollegor, knyta nya kontakter och kanske starta upp nya samarbeten. Vi kommer att ha trevliga samkväm dels på onsdagens mingelkväll i Universitetshuset och på torsdagens högtidsmiddag i Uppsala Slotts Rikssal.

Foto: David Naylor

Logotyper för SFD, SEF och BLF

Internationella Keynote Speakers

D. Matthews, Professor i Diabetic Medicine, Oxford University. President för EASD. Varit koordinator för UKPDS-studien, författat c:a 300 vetenskapliga artiklar, med tyngdpunkt på behandling vid typ 2 diabetes.

P. Choudhary, senior Lecturer and Consultant, King’s College, London. Författare av mer än 100 vetenskapliga artiklar, samt under lång tid bidragit till internationella riktlinjer runt ny teknologi inom diabetes såsom pumpar, cgms, och closed-loop.

L. Nieman, Senior Investigator och Chief of the Endocrinology Consultation Service, NIH Clinical Center, Bethesda, USA. Författare av mer än 225 vetenskapliga artiklar, innefattandes världsledande bidrag inom forskningen runt Cushing’s syndrom.

W.M. Wiersinga, Professor Emeritus i Endokrinologi, Universitetet i Amsterdam, Nederländerna. Forskat livslångt inom autoimmun thyoideasjukdom, och varit delaktig i flera internationella guidelines kring behandling av thyroideasjukdom.