Sal 2-Torsdag

Insulinbehandling
-
Marcus Lind

Ätstörningar & diabetes
-
Ulf Wallin

Kaffe och utställning
-

Glykemisk kontroll hos inneliggande patienter
-
Mikael Alvarsson

ACT + PROM
-
Janeth Leksell

ACT + PROM
-
Janeth Leksell

Lunch och Utställning
-

Årsmöten, Lokaler TBA
-
Inledning av SLS ordförande Britt Skogseid

Falldiskussion
-
Jarl Hellman och David Nathanson

Charcot-fot Fall
-
Katarina Fagher och Johan Schoug

Kaffe och utställning
-

Middag – Uppsala Slott, Rikssalen
-