Sal X Torsdag

Transplantation inkl patientfall
-
Amir Sedig

Feochromocytom/ paragangliom
-
Christofer Juhlin

Kaffe och utställning
-

Glykemisk kontroll hos inneliggande patienter
-
Mikael Alvarsson

ACT och Patientrapporterat utfallsmått – den digitala Diabetesenkäten
-
Janeth Leksell

Lunch och Utställning
-

Inledning av SLS ordförande Britt Skogseid
-

SEF Årsmöte
-

Kaffe och utställning
-

Prediction of recurrent hyperthyroidism after a course of antithyroid drugs
-
Wilmar Wiersinga

Postervandring
-

Middag – Uppsala Slott, Rikssalen
-