Sal X Onsdag

Registrering Utställning Ankomstkaffe
-

Välkomnande
-

Att möjliggöra den goda livsresan med T1D
-
*Från diagnos till vuxenremiss - Gun Forsander; *Att ta emot en ung vuxen med T1D – Katarina Eeg-Olofsson; *När egenvården behöver stöd, de gamla med T1D – Agneta Lindberg

Lunch & utställning
-

EASD/ADA Guidelines
-
David Matthews

WHO klassifikation 2017 av neuroendokrina hypofystumörer från en patologs perspektiv: vad har vi lärt oss?
-
Olivera Casar Borota

FÖRELÄSNINGEN UTGÅR! Bemötande ADHD/ Neuropsykiatri mm liknande
-
Charlotte Nylander

Kaffe & utställning
-

Cushings Disease
-
Lynnette Niemann

Högtidsföreläsning, Norrlands nation
-
Norrlands nation

Mingelbuffé, Norrlands Nation
-