Posterinformation

Det blir två organiserade posterpresentationer. SFD och SFSD  håller sina presentationer under onsdagen den 11 maj kl. 18.05

SEF håller sin posterpresentation fredagen den 13 maj, kl 10.20.

Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.


Monteringsanvisningar för poster
Storleken på din poster bör vara 80–90 cm bred och 100–120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

Material för uppsättning av posters kommer att finnas på plats.


Tider för uppsättning och nedtagning av din poster
Vi vill gärna ha din poster uppsatt innan kl 13.00, onsdagen den 11 maj och nedtagen efter mötets slut.

Vi ansvarar inte för postrar kvarlämnade efter mötet.

Abstract till poster under Endodiabetes 2022

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett muntligt föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, Syfte, Metod och Resultat samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men det får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Vi vill ha ditt abstract senast den 8 april 2022

Skicka in din abstract till din förening här: