Sponsor & utställarinbjudan

Vi vänder oss till er med anledning av ert viktiga engagemang i den svenska diabetesvården och har glädjen att inbjuda till Endodiabetes den 11–13 maj 2022 på Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg

Mötet är ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svenska Endokrinologföreningen (SEF) och Svensk förening för sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD) 

Svenska Nätverket för Endokrinsjuksköterskor, Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes och allmänmedicin är representerade i programkommittén. Vi tror på stor uppslutning från Sveriges såväl vuxen- som barn-läkare inom endokrinologi och diabetes, endokrin och diabetes-sjuksköterskor, samt läkare och sjuksköterskor med diabetesintresse inom primärvården. 

Vi hoppas att Ni vill medverka i och stödja vårt möte. Utställningsplats kommer att finnas i direkt anslutning till föreläsningarna på Clarion Sea U och lunchpauserna är längre än brukligt för att möjliggöra god kontakt mellan utställare och besökare. Vi är tacksamma för besked om ni vill delta under Endodiabetes i Helsingborg 2022! 

Vår hemsida www.endodiabetes.se kommer att uppdateras med information om mötet. Det är också där ni kan göra både anmälan till konferensen och boka utställningsplats. Det finns också möjlighet att hålla företagssymposium i samband med konferensen. Kontakta gärna vår kongressarrangör om ni har frågor eller funderingar. 

Med vänliga hälsningar för programgruppen

Ola Lindgren, Överläkare, Med.dr., Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus

Henrik Borg, Överläkare, Med. Dr., Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus 

Maria Pedersen, Endokrin sjuksköterska, Endokrinmottagningen, Nya Karolinska Universitetssjukhuset 

Anna-Lena Fureman, Överläkare, Barn – och ungdomskliniken, Östersunds sjukhus

Shobitha Puvaneswaralingam, Specialistläkare, Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus Lund

Neda Rajamand Ekberg, Överläkare, med.dr., Centrum för diabetes, Akademisk Specialist Centrum, Stockholm

Jarl Hellman, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset

Julia Otten, Biträdande universitetslektor, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus

Margareta Leonardsson-Hellgren, Med. dr. Specialist i Allmänmedicin, Skaraborgsinstitutet

Magnus Löndahl, Docent, överläkare, sektionschef, Endokrinologen, Skånes Universitetssjukhus, Lund 

Agneta Lindberg, specialistsjuksköterska i diabetes, Ordförande i SFSD Endokrinologen Skånes universitetssjukhus, Lund 

Kaija Seijboldt, Vårdutvecklingsledare Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska, Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholm

Victoria Carter Diabetessjuksköterska, Utvecklingsledare NDR, Samordnare regionalt processteam diabetes, Göteborg

För kongressbyrån

Anna Ekberg MeaConsulting AB

endodiabetes@meaconsulting.se  

Läs prospekt med detaljer och priser här. (PDF-fil utskrivbar i A4-format)