Plenum-Onsdag

 • Registrering & Utställning

 • Välkomnande

 • Kardiella komplikationer

 • Njure inklusive SGLT-2

 • Lunch & utställning

 • EASD/ADA Guidelines

 • GLP-1 receptor antagonism och/eller SGLT-2 inhibition vid behandling av patienter med typ 2 diabetes - reflektioner från en kardiolog

 • Regenerativ betacellsbehandling

 • Kaffe & utställning

 • Cushings Disease

 • Högtidsföreläsning

 • Mingelbuffe

Sal 1-Onsdag

 • Välkomnande

 • Diabetes i primärvård - SPACE

 • Diabetes i primärvård - SPACE

 • Lunch & utställning

 • Diabetes i primärvård - SPACE

 • Diabetes i primärvård - SPACE

 • Kaffe & utställning

 • Mingelbuffe

Sal 2-Onsdag

 • Välkomnande

 • Att möjliggöra den goda livsresan med T1D

 • Lunch & utställning

 • Hur behandlas kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med svår psykisk sjukdom och diabetes?

 • Bemötande ADHD/ Neuropsykiatri mm liknande

 • Kaffe & utställning

 • Mingelbuffe

Sal 3-Onsdag

 • Välkomnande

 • Hyperparathyreoidism

 • Hypofysit

 • Lunch & utställning

 • CAH

 • Mb Addison

 • Kaffe & utställning

 • Mingelbuffe

Plenum Torsdag

 • Transplantation inkl patientfall

 • Öceller

 • Kaffe och utställning

 • Körkort och Diabetes

 • Lunch och Utställning

 • Årsmöten, Lokaler TBA

 • Nya smarta pennor

 • Nya diabetesappar

 • Kaffe och utställning

 • Thyroidit

 • Postervandring

 • Middag - Uppsala Slott, Rikssalen

Sal 1 Torsdag

 • Kaffe och utställning

 • Lunch och Utställning

 • Årsmöten, Lokaler TBA

 • Kaffe och utställning

 • -

 • Middag - Uppsala Slott, Rikssalen

Sal 2-Torsdag

 • Insulinbehandling

 • Ätstörningar & diabetes

 • Kaffe och utställning

 • Glykemisk kontroll hos inneliggande patienter

 • ACT + PROM

 • ACT + PROM

 • Lunch och Utställning

 • Årsmöten, Lokaler TBA

 • Falldiskussion

 • Charcot-fot Fall

 • Kaffe och utställning

 • Middag - Uppsala Slott, Rikssalen

Sal 3-Torsdag

 • Fria Föredrag

 • Feochromocytom/ paragangliom

 • Kaffe och utställning

 • WHO klassifikation 2017 av neuroendokrina hypofystumörer från en patologs perspektiv: vad har vi lärt oss?

 • Virtuell mottagning

 • Lunch och Utställning

 • Årsmöten, Lokaler TBA

 • Hypopara och Osteoporos

 • Kaffe och utställning

 • Middag - Uppsala Slott, Rikssalen

Sal 4 Torsdag - Sjuksköterskeprogrammet

 • Osteporosfraktur – behandling direkt

 • Osteporosfraktur – behandling direkt

 • Hypofys

 • Kaffe och utställning

 • Kortisonskola

 • Thyroideamottagning Örebro

 • Lunch och Utställning

 • Årsmöten, Lokaler TBA

 • Vad gör en endokrinsjuksköterska på Seneffektmottagningen?

 • Nuklearmottagning och radionuklidbehandling

 • Kaffe och utställning

 • Middag - Uppsala Slott, Rikssalen

Plenum Fredag

 • SGLT2-hämmare i framtiden - något för alla med typ 2 diabetes och många fler?

 • TIR - tolka CGM kurvor

 • Kaffe och utställning

 • Sömnapne+fetma/T2DM

 • Managing Hypoglycaemia unawareness - lessons from the scanner

 • Avslutning

 • Lunch och presentation från endokrina arbetsgrupper samt Satellitsymposier

Sal 1 Fredag

 • Träning & Diabetes

 • Kost vid diabetes

 • Kaffe och utställning

 • Artificiell intelligens/maskininlärning med fokus på kardiometabol medicin

 • Avslutning

 • Lunch och presentation från endokrina arbetsgrupper samt Satellitsymposier

Sal 2 Fredag

 • Childhood cancer survivors - endokrina följder

 • Biologiska Läkemedel - endokrina biverkningar

 • Kaffe och utställning

 • Endokrinologisk radiologi

 • Avslutning

 • Lunch och presentation från endokrina arbetsgrupper samt Satellitsymposier