Onsdag 7 mars
11.00-13.00 Registrering - Ankomstfika i utställningen
  Parallellt: Satellitsymposier - Aegerion Pharmaceuticals och Lilly
Lokal Teatern
11.45-12.45 Aegerion Pharmaceuticals satellitsymposium - Therapy resistant diabetes or lipodystrophy?
  Lunch serveras till alla deltagare
  Läs mer här
   
Lokal Konferensrum 34 - 2:a vån södra entrén
11.45-12.45 Lilly satellitsymposium - Individualiserad behandling - har vi kommit ikapp internationella guidelines?
  Lunch serveras till alla deltagare
  Läs mer här
Lokal Norra hallen
13.00-13.05 Välkommen - Jeanette Wahlberg för Svenska Endokrinologföreningen och David Nathanson för Svenska Diabetologföreningen
13.05-14.45 Moderator: Niklas Abrahamsson och Neda Ekberg
Hur skall diabetesvården utvecklas för att bättre passa ungdomar och unga vuxna?
Frida Sundberg
Transition från ungdom till vuxen 
Johan Svensson
14.45-15.15 Kaffe i utställningen
Lokal Norra hallen
15.15-16.30 Moderator: Johans Svensson och Sophie Bensing
ESE lecture: Novelties in adrenal Cushing
Jérôme Bertherat
Lokal Teatern
  Moderator: Jeanette Wahlberg/David Nathanson
17.30-18.00 Högtidsmingel
18.00-19.00 Högtidsföreläsningar - Moderator: Jeanette Wahlberg/David Nathanson
19.30- Kvällsbuffé på River Café - Dockpiren Eriksberg
Torsdag 8 mars
  Parallellt: 08.00 - 11.00
   
Lokal Norra hallen
   
08.00-09.30 Moderator: Mikael Lilja och Stefan Jansson
  Kost -Samband mellan matvanor och risk för diabetes typ 2. Hur ser den vetenskapliga grunden ut?
  Mai-Lis Hellenius och Ingrid Larsson
   
09.30-10.00 Kaffe i utställningen
   
10.00-11.00 Moderator: Björn Eliasson och Ragnhildur Bergthorsdottir
  PCSK9-hämning
  Mats Eriksson, Anna Lindhé
   
Lokal Konferensrum 34 - 2:a vån Södra entrén
   
Endokrinsköterskornas program
08.00-08.45 Moderator: Ann-Charlotte Olofsson och Helena Wik
  Graviditet och thyroideasjukdom
  Helena Filipsson
   
08.45-09.30 Moderator: Jenny Tiberg Persson och Carina Dino
  Graviditet och hypofyssjukdom
  Oskar Ragnarsson
   
09.30-10.00 Kaffe i utställningen
   
10.00-11.00 Moderator: Kristina Cid Käll och Gunnel Dureman
  Diabetes och graviditet
  Kerstin Berntorp
  Parallellt: 11.00 - 12.00
   
Lokal Norra hallen
11.00-12.00 Årsmöte Svenska Endokrinologföreningen
  Teatern
11.00-12.00 Årsmöte Sveriges förening för Diabetologi
12.00-13.00 Lunch i utställningen + SYED-tid
  Parallellt: 13.00 - 14.30
   
Lokal Norra hallen
13.00-14.30 Moderator: Jörgen Isgaard och Charlotte Høybye
  Hypoparathyroidism- nya behandlingsmöjligheter
  Maria Sääf
   
  Graves
  Helena Filipsson
   
Lokal Teatern
13.00-13.45 Moderator: Mona Landin Olsson och David Nathanson
  Diabetes, hjärt-kärlsjukdom och behandlingsriktlinjer
  Aidin Rawshani, Magnus Löndahl och Kristjan Karason
 
Lokal Konferensrum 34 - 2:a vån Södra entrén
Endokrinsköterskornas program
13.00-13.45 Moderator: Ann-Charlotte Olofsson och Linda Hedin
  Person-centrerad vård
  Ida Björkman
   
13.45-14.30 Moderator: Linda Hedin och Therese Wiklander
  Diabetes med ögonkomplikationer
  Anne-Catherine Söderberg
14.30-15.00 Kaffe i utställningen
  Parallellt: 15.00 - 16.15
   
Lokal Norra hallen
15.00-16.15 Moderator: Oskar Ragnarsson och Katarina Eeg Olofsson
  Kognition vid endokrina sjukdomar
  Alberto Pereira
 
Lokal Konferensrum 34 - 2:a vån Södra Entrén
Endokrinsköterskornas program
15.00-16.00 Moderator: Gunnel Dureman och Kristina Cid Käl
  Endokrin oftalmopati
  Helena Filipsson
17.45-19.00 Postervandring i posterutställningen
Moderator: För SEF Niklas Abrahamsson och Sophie Bensing För SFD Katarina Eeg Olofsson
19.00- Konferensmiddag - Eriksbergshallen
Fredag 9 mars
Lokal Norra hallen
08.30-09.30 Moderator: Erik Waldenström och Oskar Ragnarsson
Könsdysfori
Åsa Tivesten
09.30-10.00 Kaffe i utställningen
  Parallellt: 10.00-12.00
   
Lokal Norra hallen
10.00-12.00 Endokrinologföreningen
  Fria föredrag - prisutdelningar
  Moderator: Sven Karlsson och Jeanette Wahlberg
   
Lokal Teatern
10.00-12.00 Diabetologföreningen
  Fria föredrag - prisutdelningar
  Moderator: Magnus Löndahl och David Nathanson
12.00-13.00 Lunchpåse "To go" för våra avresande
  Parallellt: Satellitsymposier - NovoNordisk och Boehringer Ingelheim
   
Lokal Teatern
12.10-13.10 NovoNordisk satellitsymposium -
  Paradigmskifte
  Lunch serveras till alla deltagare
  Läs mer här
   
Lokal Konferensrum 34 - 2:a vån södra entrén
12.10-13.10 Boehringer satellitsymposium - I migrationens spår: Den fördubblade risken för typ 2-diabetes
  Lunch serveras till alla deltagare
  Läs mer här
Lokal Norra hallen
13.00-14.30- Rapporter från olika register
Moderator: Jeanette Wahlberg
• Tyroidea 10 min Mikael Nilsson
• SYED 10 min Lorenza Bonelli
• Endokrinssk 10 min Maria Pedersen
• Endokrina buktumörer 10 min Jan Zedenius
• Addisonregistret 10 min Sophie Bensing
• Hypofys 10 min Britt Edén Engström
Övrigt
Torsdag 08.00 SVEMMS - slutet möte. Lokal: Teatern
Torsdag 12.00 SYED - Lokal: Konferensrum 34

Copyright ENDODIABETES 2017