Abstract till Endodiabetes 2018
Skickas till sven.karlsson@skane.se  senast den 15 januari 2018
Abstract från både diabetes- och endokrinsidan skickas till adressen ovan. Ange i ditt mail om abstractet skall till SEF eller SFD.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Det finns också möjlighet att skicka in en fallrapport för presentation på mötet i form av poster. Bästa fallrapport belönas på plats med 2000 kr. Fallrapport skickas in som abstract/poster.

Under Endodiabetes dagarna utser styrelsen/styrelserna på plats bästa föredrag (10 000 kr) och bästa poster (5000 kr).

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster
Det blir en organiserad posterpresentation torsdagen den 8 mars kl.17.45-19.00.
Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster
Storleken på din poster bör vara 70-90 cm bred och 100-120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

Montering
Onsdagen den 7 mars innan kl.13.00. Material för montering av din poster kommer atttillhandahållas på plats.

Demontering
Fredagen den 9 mars senast kl. 13.00
OBS! De posters som sitter kvar efter mötets slut kommer att kastas.
För övrig information kontakta: endodiabetes@meaconsulting.se