Abstract

Insända vetenskapliga och abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster

Det blir en organiserad posterpresentation torsdagen den 12 mars kl.17.30-18.00. Presentationerna kommer att delas upp i 3 grupper, SEF postrar: P.1-P6 i Sal X och P.7 -P.12 i sal IX. BLF postrar i Pelgargången

Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet i pelargången på plan 2 och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster

Storleken på din poster bör vara 70–90 cm bred och 100–120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

 

Montering

Onsdagen den 11 mars innan kl.10.00. Material för montering av din poster kommer att tillhandahållas på plats.

 

Demontering

Fredagen den 13 mars senast kl. 13.00

Posters som inte avlägsnats efter konferensen kommer inte att returneras.

Arrangörerna för posterutställningen är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.

För övrig information kontakta: endodiabetes2020@meaconsulting.se