Abstract – Endodiabetes 2020

  • Abstract till SEF skickas in här: SEF 
  • Abstract till SFD skickas in här:  SFD
  • Abstract för BLF skickas in här: BLF
  • Vi vill ha ditt abstract senast den 10 februari 2020.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

SEF delar ut pris för bästa fria föredrag (10 000 kr), bästa poster (5000 kr) och bästa fallrapport (2000 kr).

SFD delar ut pris för- /Information kommer inom kort/

BLF delar ut pris för- /Information kommer inom kort/

Insända vetenskapliga och abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster

Det blir en organiserad posterpresentation torsdagen den 12 mars kl.17.30

Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster

Storleken på din poster bör vara 70–90 cm bred och 100–120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

 

Montering

Onsdagen den 11 mars innan kl.10.00. Material för montering av din poster kommer att tillhandahållas på plats.

 

Demontering

Fredagen den 13 mars senast kl. 13.00

Posters som inte avlägsnats efter konferensen kommer inte att returneras.

Arrangörerna för posterutställningen är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.

För övrig information kontakta: endodiabetes2020@meaconsulting.se